Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 21 september 2021

Svaga steg till starka stämmor

2004-03-07

Fakta:

Namn: Kærlighedens Sprog
Koreografi: Peter Schaufuss
Ensemble: Peter Schaufuss Balletten
Plats: Musikhuset Aarhus
» http://www.schaufuss.com

Peter Schaufuss nya balett Kærlighedens Sprog använder sig av ett enformigt
koreografiskt språk kring de tre stjärnorna Edith Piaf, Marlene Dietrich och
Judy Garland.

Peter Schaufuss Balletten, baserad i Holsterbro på har
existerat i snart sju år och hade den 2 mars premiär på sin 14:e
helaftonsbalett Kærlighedens Sprog. Denna gång är det inte mindre än tre
världsstjärnor Peter Schaufuss kastat sig över i ett och samma verk,
nämligen sånglärkorna Edith Piaf, Marlene Dietrich och Judy Garland. Därför
har han i Kærlighedens sprog även för första gången gjort en föreställning i
tre akter, vilket är långt mer än han koreografiskt mäktar att göra.
Edit Piaf lånar sin stämma till den första akten där redan inledningsscenen
Fallait-il varslar om klichéartad tomgång när den eleganta Caroline Petters
som Edith Piaf sittandes på en av tre stolar, som utgör den genomgående
scenografin, upprepade gånger sträcker och böjer sina långa armar och ben,
framför och bakom den höga stolsryggen. Det är samma enformiga attityder,
som vi presenteras för igen i tredje akten, när de vackra dansarna Irina
Zavialova och Quang Van går över scenen till Judy Garlands Over the rainbow.
I den andra akten är det sorgligt att se hur en begåvad dansare som Zara
Deakin i rollen som Marlene Dietrich är begränsad till att bara utföra få
höga benlyft vid stolen samt ett hopplöst, babyliknande solo på golvet till
Mutter hast du mir vergeben.
Peter Schaufuss svaghet för det patetiska och
sentimentala får fritt utlopp i denna akt, när soldater till sången In den
Kasernen
gör slut på varandra,för att sedan släpas in i famnen på dödens
svart ödesdigra gestalt. Och det är rent känsloporr, när en barnsoldat i
Peter Schafuss egen son Lukes gestalt, dyker upp med en liten blomsterflicka
på scenen till Marlene Dietrich vidunderlige tolkning av Sag mir wo die
Blumen sind
.
Genom hela Kærlighedens sprog är den omgivande massan en viktig faktor i
balettkårens uppgift, antingen det handlar om can can-steg till Piaf-musik
eller rader av Nazisoldater till Dietrichs Wer wird denn weinen.
Självfallet
ligger det en poäng i att göra ett showaktigt dansverk om tre kvinnliga
entertainers, och Peter Schaufuss har starkt inspirerad av sin tidigare
samarbetspartner Steven Scott, en förmåga att skapa flotta scenbilder. Men
det gör ingen nytta när innehållet, trots de goda dansarna, är så tunt.
Regeringens beslut att ge Peter Schaufuss Balletten ett fyraårigt statligt
specialanslag är förpliktande för kompaniet, som har en stor och viktig
mission ute i landet, att visa för en bred poublik att balett är en
konstform som har mycket mer att bjuda på än obgåvade bensvingar i den tomma
show av steg som man bjuds i Kærlighedens Sprog. I annat fall skulle det
vara mer passande om Peter Schaufuss Balletten bytte namn till Schaufuss’
Showkompagni.

Recensionen är tidigare publicerad i Berlingske Tidende 3/3 2004.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser