Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 16 januari 2021

Nytt hem för Skånes Dansteater

2004-02-09

Skånes Dansteater har väntat i åtta år på att få en egen lokal och nu har frågan lösts. Lokalen är en industrilokal från Kockumstiden som idag används till teatrarnas verkstäder för scenografibygge.
Inflyttningen beräknas ske våren 2005. Hemmascen kommer fortfarande att vara Storan på Malmö Opera och Musikteater, men mindre produktioner förläggs till egna scenen i Västra Hamnen. Hela området vid dockan kommer på sikt att förvandlas till ett bostadsområde med en småbåtshamn och en bro över till centralstationen.
Astrid von Rosen

Fler Nyheter

Annonser