Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 30 november 2020

Ny utbildning i danskonst på Gotland

2004-02-09

Skolverket har godkänt en ny eftergymnasial utbildning i dans på Gotland, som kommer att bedrivas av Folkuniversitetet i Visby från och med hösten 2004. Utbildningen som är tvåårig förutsätter förkunskaper, exempelvis från gymnasiets estetiska program.
Ansökan ska vara poststämplad senast 15 maj 2004. Folkuniversitetets konstnärsutbildningar på Gotland kompletteras när man också får en dansarutbildning. År 1988 startades Gotlands konstskola, är 1995 Gotlands
tonsättarskola samt år 1998 Animation och Experimentfilm.
Se vidare www.folkuniversitetet.se

Fler Nyheter

Annonser