Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Ny dansutbildning på Gotland

2004-02-09

Skolverket har godkänt en ny eftergymnasial utbildning i dans på Gotland som kommer att bedrivas av Folkuniversitetet på Gotland från och med hösten 2004. Utbildningen som är tvåårig förutsätter förkunskaper, exempelvis från gymnasiets estetiska program.
Ansökan ska vara poststämplad senast den 15 maj 2004. Se vidare http://www.folkuniversitetet.se

Fler Nyheter

Annonser