Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 23 januari 2021

Mer plats för Danskonsten

2004-02-09

Det är museernas uppgift att bevara artefakter (föremål, skapade av människohänder) och spår av livet på jorden (skelett av jättelemurer och gigantiska strutsar från Madagaskar, dinosaurier med eller utan vingar, sten från Grönland..). Men nu brer den uppfattningen ut sig att Museerna också energiskt bör intressera sig för flyktigare konstarter och uttryck. Här har ju dansen sin självklara plats.
Den internationella museisammanslutningen ICOM, som arbetar under UNESCO, har sitt årliga möte i Seoul i Korea 2-8 oktober i år. I programförklaringen heter det att: ”Kultur manifesterar sig inte bara på ett handgripligt sätt, utan också icke taktilt. Detta överlämnas från den ena generationen till den andra i form av språk, musik, teater, förhållningssätt, rörelser, vanor, traditioner och en hel del andra överföringar. Det icke taktila omfattar röster ,värderingar, traditioner, språk, muntligt traderade historier, folkliv, skaparlust, anpassningsförmåga och på det hela taget allt som utmärker ett folk.
Det särpräglade återfinns i folkliga uttryck som mat, kläddräkt, sätt att bo på, hantverk, teknologier, religiösa ceremonier, traditioner, scenkonst, berättelser och så vidare.
Man fortsätter att säga att museerna världen över känner sig förpliktigade att seriöst ta ställning till dessa kulturuttryck. Den 18 maj infaller den internationella museidagen, och ämnet för dagen i år är detta icke taktila arv. Förhoppningsvis blir det allt mer fokus på bland annat danskonst på museerna.
Charlotte Christensen

Läs också recensionen: Ett tempel för dans i Malmö.

Fler Nyheter

Annonser