Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 23 januari 2021

Dansens Hus, nu även i Oslo

2004-02-09

Stortinget i Oslo har beviljat tre miljoner norska kronor till påbörjad
start och drift av Dansens Hus AS från höstsesongen 2004. Den nya
dansscenen kommer tillfälligt hålla hus på “Prøvesalen” på Det Norske
Teatret, som ligger centralt i Oslo. Så småningom hoppas det norska Kulturdepartementet på ett permanentat Dansens Hus i “Oslos indre havn”I som en del av projektet ”Nye Vestbanen”. De flesta norska danskonstnärer arbetar utanför de två stora institutionerna Carte Blanche i Bergen eller Nasjonalballetten på Den Norske Opera. Det fria danslivet är flexibelt, med löst sammansatt grupperingar.
”Etablering av Dansens Hus vil samle ressurser og kompetanse, synliggjøre kunstarten og, ikke minst, bedre tilgjengeligheten for publikum. Dansens Hus tar mål av seg til å bli et knutepunkt for produksjon og formidling av dans til publikum over hele landet. Dansens Hus vil også arbeide for å bli en del av det
nordiske og internasjonale nettverket for utveksling av danseproduksjoner”
, skriver “Senter for Dansekunst” i ett av sina pressmeddelanden. Mer att läsa om detta finns på http://www.dance.no

Fler Nyheter

Annonser