Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 02 mars 2021

Det nya riket – brännande aktuellt om vår splittrade tid

2018-05-15

Fakta:

Namn: Det nya riket
Författare: Manus: Tove Olsson
Regissör: Regi och scenografi: Erik Holmström
Ensemble: Ljus: Olivia Grefve Dockor: Jenny Bjärkstedt Skådespelare/Dockspelare: Jonatan Rodriguez, Martin Pareto, Tove Olsson Det nya riket är ett konstnärligt samarbete mellan Malmö Dockteater, Lumor Teater och Folkteatern Gävleborg.
Plats: Malmö Dockteater
» https://www.malmodockteater.com/det-nya-riket

Det nya riket är en dokumentär dockteaterföreställning som blir till en mångfacetterad pjäs om människors berättelser från socialt, geografiskt och ekonomiskt olika delar av Sverige. Titeln Det nya riket ger associationer till August Strindbergs Det nya riket, en av de roligaste, kvickaste och tufafste verk han skrivit om det anrika nygamla landet där kungen, adelsmän tillsammans andra höga dignitärer styr över folket, en relativt okänd bok idag, men vars bild av Sverige retade folk på Strindbergs tid.
Malmö Dockteaters Det nya riket med manus av Tove Olsson som öppet och i smyg med sin mobiltelefon spelat in privata diskussioner, intervjuer, medborgarmöten, samtal med sin terapeut och boxningsträning skildrar ett splittrat Sverige.
Rollkaraktären Tove blir den samlande kraft som via sig själv och de personer hon möter skapar ett material som blir en livfull föreställning där varje docka har sin mycket personliga utstrålning, mimik, röst, skapat av de tre skådespelare/dockspelare som ger allt i sin gestaltning av dessa rollkaraktärer. Vi möter dramatikern och skådespelaren Tove i samtal med sin terapeut som ofta återkommer till att hon borde stanna kvar i sina känslor av ångest, oro och klaustrofobi. Men det är tvärtemot vad hon vill.
De levande ansiktsuttrycken hos varje docka är på annat sätt än i tidigare föreställningar av Malmö Dockteater, som hela tiden förnyar sig. Varierande dialoger och monologer av människor från olika samhällsklasser i Sverige skapar en brokig, smärtsam, drastisk mosaik av mänskligt liv, längtan, relationer, arbete som indikerar ett land på vinglande väg in i framtiden.
Frågor om global ekonomi, politik och internationella konflikter präglar dagens läge, direkt och indirekt i de möten som Tove har med äldre och yngre, folk på landet, odlar ekologiskt, unga ensamkommande, män som tränar boxning och diskuterar politik på lokal nivå. Varje rollkaraktär ger sin berättelse i förhållande till samhället.
Första akten slutar med en debatt med mycket starka känslor mellan arga medborgare vars röster hörs, i dialog med de tre skådespelarna på Malmö Dockteaters intima scen. Debatten handlar om hur deras egen stadsdel skall se ut i framtiden. Det blir mycket bra teater av enbart med alla dessa (dokumentärt inspelade) röster i (fiktivt) samtal med skådespelarna.
Andra akten fördjupar rollkaraktärernas identitet och liv, och visar konfrontationer mellan människor, som mamma Tove, pappa Oskar och deras femåriga dotter Jonna.
Ett samtal mellan ensamkommande Ali och Emilia, representant för Migrationsverket – en scen som visar på dockteaterns styrka att gestalta existentiella frågor på imponerande sätt.
Skådespelarna gör ett fantastiskt arbete för att skapa detta levande liv med dockorna, vänder nästan ut och in på sina kroppar för att kongenialt följa, föra, röra dockorna, skådespelarna sitter på huk, halvligger under bord, står på tå, sjunker ner halvvägs under scenen- fascinerande magnifikt arbete med röst, mimik och kropp. Tillsammans med dockor, filmbilder, ljus och ljud skapas en egensinnig helhet.
Dockteater för vuxna är precis vad som behövs för att få perspektiv på vår splittrade tid. Och (utan att spoila föreställningen) finns det, som Godard sa om franska nya-vågen film, en början, en mitt och ett slut i Det nya riket – men inte nödvändigtvis i den ordningen.

Föreställningen spelas i Malmö 11 maj-6 juni, i Gävleborg september- oktober och i Stockholm november-januari 2018/2019.

Ingela Brovik

Fler Recensioner

Annonser