Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 15 december 2018

När det offentliga rummet hamnar i fokus

2017-09-30

Public Movement, kallar Moderna Museet i Malmö sitt utställningsprojekt med start gallerinatten den 30 september för att sedan pågå fram tom. den 18 februari.
I utställningsdelen visas video, dokumentärfilmer från olika delar av världen som belyser den fysiska kroppens närvaro i det offentliga rummet. Hur vi beter oss och hur kollektiva gester får ny innebörd. Om
manligt och kvinnligt, om hur gayrörelserna ständigt gör sig påminda som en kamp om att få bestämma över sig själva. Om hur populärkulturens roll i olika offentliga sammanhang har ökat identitetssökandet. Lika mycket som vi klär oss olika lika mycket rör vi oss olika. Fördommar och normer paralyserar förvisso oss som Klara
Lidén i sitt verk Paralyzed visade i en tunnelbanevagn i Stockholm.
Mycket känns idag passé men gör oss påminda om att vägen till personlig frigörelse fortfarande är lång. Mycket går tillbaks till 60- och 70-talets amerikanska frihetsrörelser. Filmen Just Back From Los Angeles: a portrait of Yvonne Rainer visar ett möte mellan Adam Pendelton, författare till ett Black Dada manifest och koreografen och dansarikonen Yvonne Rainer.
När jag lämnar utställningen möts jag av ett gäng äldre damer med rullatorer som saxar sin väg mellan bilarna som knappast verkar vilja ta hänsyn till dem. Kanske är det just så att det är ungdomskulturen
som dominerar vårt offentliga rum, gör den till sitt revir, där de kan finna utlopp för alla sina förträngda förhoppningar. Ett hopp om ett annat samhällssystem där alla har sina ord med i spelet och där ingen bestämmer över vår vardag. Men alla de andra med rullatorer eller ej får snällt hålla oss undan. Helst inte höras. Tala om politiskt budskap. Var och en instängd i sin lilla värld.
När jag går vidare fram genom stadens centrala gator möts jag av snabbt gående, nästan springande kvinnor, klädda i svart från topp till tå rusa fram som om de ägde allt kring sig. Ett budskap om något annat men som utställningen aldrig tog fram. Hur verkligheten ter sig. Inte bara i välgjorda filmer fyllda med sina egna strikta betraktelser och fördommar.
Låt oss alla komma till tals inte bara sugas upp av den evigt ökande kommersialismen som avsätter sina spår inte minst i stadslandskapet. Inte bara ungdomskulturen verkar fastlåst i sina nedärvda normer utan lika mycket alla vi andra som på olika sätt bara försöker hänga med.
I Emily Rysdons videoinstallation från Sergels Torg Sense and Sense från 1976 som visades på film kan vi följa hur alla kan följas från ovan. Övervakas och kontrolleras men också där alla kan mötas.
Men mest rusar vi iväg.
I projektet ingår också en speciell workshopsdel som alla är välkomna att delta i. En street dance-workshop med Freestyle Phanatix
för olika åldrar där man får lära det sista av waacking, popping, breaking, looking och house.
se videare www.modernamuseet.se/malmo/sv/program/gallerinatten-2017/

Ann Jonsson

Fler Nyheter

Annonser